Boshqarma hodimlari

Boshqarma apparati

Sharipova Dilfuza Kuliyevna

Boshqarma bosh mutaxassisi

65 2247281
Kudratova Muhabbat Tashpulatovna

Boshqarma hisobchisi

65 2247281
Ismatova Feruza Abdukayumovna

Boshqarma AKT yetakchi mutaxassisi

65 2248604