Buxoro shahar va tuman shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlarining
NIZOMLARI